Rozmaitości

Galeria "Nowosolskie Nadodrze" jest już gotowa. Zapraszam do obejrzenia 66 fotografii prezentujących obraz Starorzecza - zakola Odry, przez które jeszcze na początku XIX w. rzeka ta płynęła pięcioma korytami. W menu lewej szpalty otwieramy kolejno zakładki: Moje galerie >> Współczesne >> Nowosolskie Nadodrze. Jeszcze prościej kliknąć na http://www.janwojtasik.pl/nowosolskie-nadodrze.html

Czytaj więcej...

Zapraszam do nowej galerii - Puszcza Tarnowska. Wystarczy kliknąć:  http://www.janwojtasik.pl/puszcza-tarnowska.html

Uwaga rowerzyści! Ci, którzy lubią korzystać z oznakowanych tras musza się liczyć z faktem, że drewniana przeprawa na rzece Biała Woda pomiędzy Kiełczem a Tarnowem Byckim została uszkodzona. Wysoki poziom wezbranej wiosną rzeki uniemożliwia też ewentualność przeprawy brodem. Apel o naprawę drewnianego mostka kierujemy do właściwego samorządu.

Czytaj więcej...

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Dodatkowe dyżury prokuratorów i specjalna konferencja nt ochrony danych osobowych oraz wizerunku ofiary przestępstwa to działania  podjęte przez prokuraturę w związku z organizowanym w dniach od 25 lutego - 02 marca 2013 roku, Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe, które realizowane będą od semestru letniego w roku akademickim 2012/2013:

1) studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym;
2) studia podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Czytaj więcej...

pogoda.net