Rozmaitości

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe, które realizowane będą od semestru letniego w roku akademickim 2012/2013:

1) studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym;
2) studia podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Czytaj więcej...

Pod hasłem "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania, jeden cel" Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii wspólnie z Katedrą Postępowania Karnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP organizuje w dnia ch 11-13 września 2013 r. w Karpaczu swój kolejny - XVI już Zjazd. Organizatorzy liczą, że bezpośrednie kontakty medyków sądowych z przedstawicielami środowisk prawniczych umożliwią wymianę myśli i przyczynią się do rozwiązania wielu istotnych problemów prawa i medycyny.

Czytaj więcej...

Komunikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej - II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej nt. Oddziały Psychiatrii Sądowej w Polsce – historia, stan obecny, perspektywy, Spała, 01-02.03.2013

Czytaj więcej...

KRYMINALISTYKA W ŚWIECIE WIRTUALNEJ ZBRODNI – IX SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Zielona Góra - Jesionka. Rzeczywistość wirtualna to zgodnie z jedną z wielu definicji odnalezionych na internetowych stronach "obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction)."

Czytaj więcej...

pogoda.net