Rozmaitości

KRYMINALISTYKA W ŚWIECIE WIRTUALNEJ ZBRODNI – IX SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Zielona Góra - Jesionka. Rzeczywistość wirtualna to zgodnie z jedną z wielu definicji odnalezionych na internetowych stronach "obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction)."

Czytaj więcej...

pogoda.net