Z perspektywy dnia dzisiejszego wiele problemów nurtujących nowosolskich prokuratorów pod koniec lat 80.tych XX w. straciło na aktualności. Obserwowane już wtedy tendencje brutalizacji zachowań przestępczych osiągnęły swoje apogeum mniej więcej 10 lat później.

W grudniu 1989 r. "Głos Dozametu" informował swoich czytelników o zjawisku narastania w rejonie nowosolskim zdarzeń z użyciem przemocy, w tym pobić, uszkodzeń ciała oraz napadów rabunkowych. Artykuł zatytułowany "Coraz więcej przemocy" zilustrowany został przykładami. Nie zabrakło też w nim odniesienia do trendów obserwowanych w innych krajach.

Tekst ten warto przypomnieć z innego jeszcze powodu. Równolegle na fali przemian ustrojowych toczyła się w Polsce dyskusja o potrzebie reorientacji praktyki karania sprawców przestępstw kryminalnych. Dyskusja ta nie ominęła Nowej Soli, gdzie m.in. 17 listopada 1989 r. odbyła się narada zainicjowana przez Komisję Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy NFN ODRA. 

O różnych sposobach widzenia problemu pisało też grudniowe "Wrzeciono". 

Jan WOJTASIK

pogoda.net