Podniesienie jakości opiniowania sądowo-lekarskiego stanowiło przedmiot moich zainteresowań przez wiele lat. W pierwszej kolejności było to konsekwencją obserwacji praktyki śledczej, która wielekroć dostarczała negatywnych przykładów i, jak się wydaje, sytuacja ta nie uległa zdecydowanie poprawie do czasów obecnych.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim permanentny  deficyt medyków sądowych. Jednak nie ma jednej drogi do poprawy jakości opiniowania. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest wypracowanie odpowiedniej metodyki oględzin. Traktuje o tym artykuł opublikowany w "Problemach Praworządności" w roku 1987.

Jan WOJTASIK

pogoda.net