Przełom lat 80. i 90. XX w. był czasem niezwykle żywej dyskusji o kształcie przyszłego polskiego prawa karnego. Najogólniej rzecz ujmując spierała się koncepcja liberalna z koncepcją radykalną.

Przedstawiciele tej pierwszej przekonywali o potrzebie radykalnego złagodzenia kar i poszerzenia gwarancji procesowych podejrzanych oraz oskarżonych. Spierano się też o ustrojową pozycję sądu oraz prokuratora. Niektórzy z prominentnych przedstawicieli liberałów, w tym prof. dr Kazimierz Buchała uważali, że pozycja sądów musi zostać wyraźnie wzmocniona, nawet gdyby miało to nastąpić kosztem skuteczności walki z przestępczością czy ustrojową pozycją prokuratora.

Problemy Praworządności w tamtych latach chętnie użyczały swych łamów do prezentowania stanowiska. I ja także wyraziłem opinię w kilku ważnych kwestiach. Zapraszam serdecznie do lektury. Spojrzenie na niektóre zagadnienia z perspektywy ponad dwudziestu minionych lat nowych, ciekawych doświadczeń bywa niekiedy interesujące.

Jan WOJTASIK

pogoda.net