Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne były periodykiem naukowych wydawanych w latach 70. i 80. XX w. przez działający strukturach prokuratury Instytut Problematyki Przestępczości. Działalność wydawnicza tego ambitnego tytułu przerwana została wraz z likwidacją IPP.

W 1984 r. opublikowałem w numerze 15. SKKiP artykuł poświęcony zagadnieniom wersji kryminalistycznych i planowaniu postępowania karnego. Pomimo upływu niemal 30 lat zachował on aktualność do czasów współczesnych.

pogoda.net