Opinia, że nie każde zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym ma charakter gwałtowny należy do gatunku oczywistych. Jakaś część zdarzeń, o których zawiadamia się Policję i prokuratura spowodowana jest zgonem naturalnym. Zgonami naturalnym prokurator w zasadzie nie powinien się interesować.

Czynności służące ich badaniu generują bezzasadnie koszty, zajmują czas. Problem jednak leży w tym, że niektóre zgony w istocie naturalne, sprawiają pozory gwałtownych, a te naprawdę gwałtowne wydają się naturalnymi. Konieczność szybkiego podejmowania trafnych  decyzji o dokonaniu czynności procesowych lub odstąpieniu od ich przeprowadzenia wymaga sporej wiedzy oraz doświadczenia.

O niektórych problemach postępowań w przypadkach zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym pisałem w Problemach Praworządności w 1979 r. Nie straciły one jednak na aktualności także obecnie.

Jan WOJTASIK

 

 

 

pogoda.net