Potrzeba znajomości podstawowych zagadnień z zakresu psychologii przez praktyków ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie zawsze i nie dla wszystkich była oczywista. Tymczasem zakres wiedzy sądowo-psychiatrycznej wykorzystywanej w postępowaniu karnym jest niezwykle szeroki.

Jest ona stosowana na etapie postępowania przygotowawczego, na rozprawie głównej i w postępowaniu wykonawczym. Ma zastosowanie podczas czynności wykonywanych bezpośrednio przez prawników, determinuje treść podejmowanych przez nich decyzji procesowych, przede wszystkim zaś umożliwia właściwe  wykorzystanie instytucji biegłych.

O problemach tych pisałem w artykule opublikowanym w numerze 1/1987 Problemów Praworządności - miesięcznika Prokuratury PRL. Redakcja zamieściła go w dziale szkoleniowym słusznie dostrzegając celowość wykorzystania zawartej w nim treści do podnoszenia kwalifikacji prokuratorów i aplikantów prokuratorskich.

Jan WOJTASIK

pogoda.net