"Wartość informacyjna i procesowa zeznań małych dzieci w sprawach o przestępstwa seksualne" to jeden z tych moich artykułów, które spotkały się z największym zainteresowaniem i były wielokrotnie przywoływane w literaturze przedmiotu.

Ukazał się w numerze 149 ważnego periodyku wydawanego przez Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO w styczniu-lutym 1981 r.  Jak wynika z tytułu, traktuje o ważnym problemie dowodowym w sprawach o przestępstwa seksualne, w których pokrzywdzonymi są małe dzieci. 

Przedstawiony w artykule materiał stanowi próbę uogólnienia moich doświadczeń śledczych w tej kategorii spraw, a impulsem do jego opracowania były wyniki postępowania w kolejnych dwóch postępowaniach przygotowawczych.

Niestety, podczas przetwarzania archiwalnych materiałów do postaci cyfrowej nie udało się uniknąć kilku usterek technicznych. Pragnę za nie serdecznie przeprosić.

Imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia. 

Jan WOJTASIK

 

 

 

pogoda.net