Obowiązująca od maja 1985 r. ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej miała w swoich założeniach zwiększyć skuteczność zwalczania pospolitej przestępczości kryminalnej oraz przestępstw gospodarczych.

Za jedno z poważniejszych zagrożeń uważano mienie znajdujące się w transporcie. Przykładem sprawy ilustrującej problem i niektóre jego aspekty prawne jest zdarzenie opisanego we wrześniowym numerze Wrzeciona z 1987 r.

Imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

pogoda.net