Niedawno Minister Sprawiedliwości Pan Jarosław Gowin wyraził słuszną opinię o potrzebie prawnej edukacji społeczeństwa, w szczególności młodzieży szkolnej. Powinno to ograniczyć potrzebę korzystania z pomocy prawników tylko w bardziej skomplikowanych przypadkach.

Warto więc przy tej okazji przypomnieć, że idea prawnej edukacji szerokich grup społecznych na polskim gruncie nie jest nowa. Wspominałem już o zajęciach z zakresu prawa prowadzonych w przeszłości przez prokuratorów i nie tylko prokuratorów w szkołach. Wskazywałem także na znaczenie publikacji o podstawowych instytucjach prawnych upowszechnianych przez prasę zakładową.

W warunkach nowosolskich czyniły to przede wszystkim "Głos Dozametu" i "Wrzeciono". Przypomniany tu przykład z Kącika prawnika  omawia najważniejsze zagadnienia prawne rozwodu.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net