Już kiedyś miałem okazję zauważyć, że publicystyka społeczno-prawna zorientowana na podnoszenie poziomu świadomości prawnej lokalnej społeczności uprawiana była przez nowosolską prasę zakładową także w II połowie lat 80.tych XX wieku.

W tym "dydaktycznym" cyklu mieści się przypomniany tu "Kącik prawnika" i zamieszczony w nim artykuł poświęcony obowiązującym wówczas zasadom naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Pomimo, że formuła tego rodzaju przekazu nie należała do najbardziej atrakcyjnych, teksty były czytane. Zdarzało się bowiem, że w prokuraturze pojawiali się petenci z różnego rodzaju oczekiwaniami i powoływali się na przeczytane przez siebie artykuły z prasy zakładowej.

Także te dydaktyczne z "Wrzeciona".

Jan WOJTASIK

pogoda.net