Publicystyka społeczno-prawna zorientowana na podnoszenie poziomu świadomości prawnej lokalnej społeczności uprawiana była przez nowosolską prasę zakładową także w II połowie lat 80.tych XX wieku. Do tego nurtu zaliczał się m.in. cykl "Kramik pod paragrafem" publikowany w Głosie Dozametu.

Prezentowana publikacja dotyczy trzech ważnych, chociaż omówionych w dużym skrócie, zagadnień: obecności Policji na ulicach, odpowiedzialności odszkodowawczej za zgwałcenie i prawa obywatelskiego ujęcia sprawcy złapanego na gorącym uczynku przestępstwa.

Zapraszam do lektury tekstu, który chociaż opracowany na podstawie przepisów obowiązujących wiele lat temu, w dużym stopniu zachował aktualność do czasów obecnych.

Jan WOJTASIK

pogoda.net