Badanie zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym należy do ważnych zadań prokuratora. Do ich wyjaśnienia, poza znajomością prawa, konieczna jest wiedza z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, często psychiatrii i psychologii sądowej.

Niezwykle istotne jest też nawiązanie odpowiedniej współpracy z ekspertami z różnych dziedzin i efektywne kierowanie ich pracą. Tylko wówczas udaje się w stopniu optymalnym różnicować zgony naturalne od gwałtownych, a wśród tych ostatnich zbrodnicze od samobójczych czy stanowiących nieszczęśliwe wypadki.  Większość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym to samobójstwa i nieszczęśliwe wypadki. W tej ostatniej grupie zdarzają takie, które są zawinione przez inne, niż ofiara zdarzenia osoby.

Opisany przez "Wrzeciono" wypadek przy pracy, do którego doszło w czerwcu 1987 r. w jednej z miejscowości k. Sławy jest tego znamiennym przykładem.

Imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net