Niewielki artykuł nawiązujący do toczącej się na łamach "Problemów Praworządności" dyskusji o optymalizowaniu sposobów dokumentowania stanu psychicznego oskarżonego w postępowaniu karnym był najprawdopodobniej moją pierwszą publikacją na łamach czasopisma naukowego.

Stanowił próbę pogodzenia dwóch punktów widzenia: J. Malca i Współautorów oraz J. Gurgula. Obecnie mogę tylko dodać, że dyskusja ta w praktyce nic nie zmieniła. Nie wywarła też wpływu na rozwiązania normatywne. Problem pozostał nie załatwiony do czasów współczesnych.

Jan WOJTASIK

Problemy Praworządności 11/1979

pogoda.net