Tytuł kolejnej publikacji "Wrzeciona" z cyklu "Z teki prokuratora" chyba nie do końca był szczęśliwy. Wszak przeciwieństwem głupoty jest mądrość, a przecież żadnej śmierci tego przymiotu przypisać się nie da.

Opisany natomiast w felietonie przypadek śmierci młodego człowieka z całą pewnością ilustruje przykład śmierci niepotrzebnej, przedwczesnej, lekkomyślnie sprowokowanej. Miał ostrzegać przed taką lekkomyślnością wówczas. Powinien i obecnie.

Imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

pogoda.net