Obrona konieczna bez wątpienia należy do najważniejszych i najciekawszych instytucji prawa. Tematowi temu poświęcona została w 1981 r. kolejna publikacja Wrzeciona z cyklu "Czy znasz swoje prawo"?

Starałem się wyjaśnić problem na podstawie norm obowiązującego wówczas polskiego prawa karnego. Należy mieć na uwadze, że od tamtego czasu przepisy traktujące o obronie koniecznej były kilkakrotnie zmieniane.

Jan WOJTASIK

pogoda.net