Wyczyn Leszka G. mógłby stanowić gotowy scenariusz filmu przygodowego i to w konwencji komediowej. Jest też całkiem wiarygodnym przyczynkiem do opisu polskiej rzeczywistości gospodarczej i mentalności społecznej początków lat 80-tych XX w.

Brak troski o mienie społeczne, które wielu uważało za niczyje, kiepski poziom łączności telefonicznej, a przede wszystkim beztroska i fantazja niektórych, nie tylko młodych, ludzi to podstawowe wrażenia, jakich dostarcza lektura październikowego numeru "Wrzeciona".

Imię oraz pierwsza litera nazwiska osoby wymienionej w artykule są fikcyjne. Wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakąkolwiek realnie żyjącą wówczas czy jeszcze obecnie postacią, nie ma uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net