Jak zaznaczyłem to już wcześniej w innym miejscu, podnoszenie świadomości prawnej możliwie szerokich grup społecznych należało do jednego z ważnych zadań polskiej prokuratury dwudziestolecia 1970 – 1990.

Prokuratorzy trafiali z prelekcjami do szkół, wiejskich świetlic, a nawet zakładów pracy. Ważnym kierunkiem działań była podporządkowania temu zadaniu aktywność medialna prokuratorów.

Uznawano, że najskuteczniejszą formą jest informacja prasowa oparta na konkretnych przykładach zdarzeń i wskazująca prawne konsekwencje, które z nich wynikały.

Poza komunikatami czy felietonami odwołującymi się do konkretnych przykładów w nowosolskiej prasie zakładowej pojawiały się też artykuły omawiające problemy najbardziej interesujące czytelników. Tematy dobierano na podstawie najczęściej  stawianych pytań, jakie padały podczas sygnalizowanych na wstępie spotkań.

Status prawny świadka, jego obowiązki i prawa, także bezpieczeństwo osobiste, były zawsze przedmiotem żywego zainteresowania słuchaczu i czytelników. Tytuł kolejnego artykułu z cyklu „Czy znasz swoje prawo?” , który opublikowało Wrzeciono, stanowił kontynuację odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań lub krytycznych wypowiedzi uczestników prokuratorskich spotkań ze społeczeństwem.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net