Przy wszystkich słabościach statystyki wszędzie na świecie uważana jest ona za podstawowy miernik oceny stanu bezpieczeństwa. Osobiście uważam, że podawana w informacjach statystycznych ilość przestępstw w danym okresie czasu i na określonym obszarze posiada wartość ograniczoną.

Jeżeli jednak uwzględni się dłuższe przedziały czasowe i dokona odpowiednich porównań, mamy spore szanse dowiedzieć się, jakie tendencje w zagrożeniu przestępczością w danym czasie stają występują.

W praktyce polskich organów ścigania i w przeszłości i obecnie porównuje się najczęściej rok do roku oraz analogiczne okresy w kolejnych latach. Tak zestawione informacje przekazywane są też środkom masowego komunikowania. Ilustruje je przykład z Gazety Lubuskiej z kwietnia 1981 r.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net