Wspomniałem już na tych łamach o aktywności publicystycznej przełomu 70-tych i 80-tych lat XX w. Dyskusja nie omijała też kardynalnych zagadnień prawa karnego, tak materialnego, jak i procesowego.

Jednym z postulatów środowisk naukowych było odebranie prokuratorowi prawa do podjęcia decyzji w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania i zastrzeżenie jej do wyłącznej kompetencji niezawisłego sądu. Swoje poglądy wyraziłem w tej sprawie m.in. na łamach Głosu Metalowca w cyklu "Co z tą polityką kryminalną?".

Jan WOJTASIK

pogoda.net