Zadaniem wytycznych Sądu Najwyższego było zapewnienie prawidłowego stosowania prawa oraz jednolitego orzecznictwa w danej kategorii spraw przez wszystkie sądy w kraju. Instytucja "Wytycznych" już w końcu lat 70-tych XX w. znalazła się w ogniu krytyki.

I naukowcy - prawnicy i działacze polityczni podnosili, że narusza ona niezawisłość sędziowską i powinna jak najszybciej przejść do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak się zresztą w końcu stało.  Póki co, w 1981 r. toczyła się jeszcze dyskusja. Jeden z punktów widzenia przedstawiony został na łamach Głosu Metalowca.

Jan WOJTASIK

pogoda.net