Opublikowany w "Głosie Metalowca" artykuł pragnę przypomnieć, ze tylko z powodu dramatycznych wydarzeń, które opisuje. Podany przez pokrzywdzoną Ewe K. opis działania sprawcy, był  w porównaniu z innym przypadkami ówczesnych zgwałceń, na tyle nietypowy, że zainspirował prowadzących dochodzenie do poszukiwania innych jeszcze ofiar.

Rozumowanie to okazało się ze wszechmiar słuszne. Okazało się, że pokrzywdzonych kobiet z różnych miejscowości w okolicy Nowej Soli jest znacznie więcej. Jedynie dwie zdecydowały się jednak na złożenie wniosków o ukaranie Marka R. W październiku 1980 r. w Sadzie Rejonowym w Nowej Soli zapadł wyrok skazujący Marka R. na karę 6 lat pozbawienia wolności. Wniesione przez prokuratora powództwa domagające się odszkodowań na rzecz pokrzywdzonych kobiet, sąd pozostawił bez rozpoznania. 

Należy nadmienić, że imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzone je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net