W wersji maszynopisowej i przekazanej Redakcji "Głosu Metalowca" tytuł tej publikacji był nieco inny i brzmiał "Dominują sprawcy młodzi". Do dzisiaj nie wiem, co spowodowało zmianę. Możliwe, że była to ręka samego Redaktora Naczelnego albo zwyczajny drukarski chochlik.

Tak czy inaczej sygnalizowany w artykule problem dotyczył sprawców zgwałceń, którymi z zasady okazywali się młodzi mężczyźni. Zgwałcenie należało do tej kategorii przestępstw, które zaliczano do najpoważniejszych  i wszystkie dyrektywy służbowe kładły nacisk na konieczność stanowczego ich zwalczania.

Przytoczone w publikacji przykłady potwierdzają tę zasadę w praktycznej działalności nowosolskiej prokuratury.

I jeszcze jedna rzecz: Czytelnikom tego materiału należą się przeprosiny za uszkodzenie fragmentu tekstu. Introligatorowi coś nie wyszło z gilotyną.

Należy nadmienić, że imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

pogoda.net