Własność społeczna uważana była wówczas za ekonomiczną podstawę socjalistycznego ustroju i podlegała szczególnej ochronie prawnej. Zasada ta miała odpowiednie przełożenie także na rozwiązania kodeksu karnego.

W opisanej przez "Wrzeciono" sprawie kradzieży glazury budowlanej uwagę zwraca wymierzenie sprawcom zagarnięcia mienia społecznego kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania.

Należy nadmienić, że imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

 

 

pogoda.net