Niejedna sprawa kryminalna miała swój początek w barze lub innym podobnym miejscu. Przykładem jest zdarzenie opisane przez "Wrzeciono" w 1979 r. Rzecz cała zdarzyła się w Sławie, w słynnym wówczas barze Śląskim.

Przypadek sprawy przeciwko Zbigniewowi N.  przedstawiony został w kontekście obowiązujących wówczas zasad odpowiedzialności karnej za czyny o charakterze chuligańskim, dodatkowo popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy.

Należy nadmienić, że imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Zapraszam do lektury.

Jan WOJTASIK

pogoda.net