Już prawnicy rzymscy przywiązywali ogromną wagę do konieczności różnicowania w każdej sprawie dwóch jej aspektów: kwestii faktycznych i kwestii prawnych. Oczekiwanie to nie zmieniło się zresztą do czasów współczesnych. Potwierdza je analiza wszelkiego rodzaju decyzji procesowych, zwłaszcza uzasadnień wyroków.

Do pewnego stopnia zostało ono też przeniesione na obszar publicystyki społeczno-prawnej. Znane fakty zawsze starałem się wykorzystać  tak, żeby przedstawić czytelnikowi związane z nimi konsekwencje prawne. I jeszcze jednak ważna uwaga: "Głos Dozametu" wcześniej był "Głosem Metalowca" - organem Samorządu Robotniczego Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli.

Może warto też przypomnieć, że Sława i otaczające ją miejscowości przez wiele powojennych lat pozostawały w jurysdykcyjnej właściwości sądu i prokuratury w Nowej Soli. 

Należy nadmienić, że imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net