W historii ludzkości był taki okres, że podstawowym sposobem naprawienia krzywdy była zemsta rodowa. Ale ten etap dawno mamy już poza sobą. Aktualnie obowiązujące normy polskiego prawa nie tolerują samosądów. Przekonał się o tym 25-letni Stefan G. mieszkaniec jednej z wiosek województwa zielonogórskiego.

Ten młody człowiek, znany skądinąd z dobrej opinii ... całość tekstu w załączonym skanie artykułu.

Należy nadmienić, że imiona oraz pierwsze litery nazwisk osób wymienionych w artykule są fikcyjne, wprowadzono je wyłącznie z powodów redakcyjnych i ich kojarzenie z jakimikolwiek realnie istniejącymi postaciami nie ma żadnego uzasadnienia.

Jan WOJTASIK

pogoda.net