Prawo karne nie jest z pewnością ani powołanym w pierwszej kolejności ani najbardziej skutecznym instrumentem zwalczania wypadków przy pracy. Wydaje się, że opinia ta, otwierająca artykuł z 1979 r., zachowała aktualność po dzień dzisiejszy.

Czytaj więcej...

Zadaniem wytycznych Sądu Najwyższego było zapewnienie prawidłowego stosowania prawa oraz jednolitego orzecznictwa w danej kategorii spraw przez wszystkie sądy w kraju. Instytucja "Wytycznych" już w końcu lat 70-tych XX w. znalazła się w ogniu krytyki.

Czytaj więcej...

Własność społeczna uważana była wówczas za ekonomiczną podstawę socjalistycznego ustroju i podlegała szczególnej ochronie prawnej. Zasada ta miała odpowiednie przełożenie także na rozwiązania kodeksu karnego.

Czytaj więcej...

Obowiązująca od maja 1985 r. ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej miała w swoich założeniach zwiększyć skuteczność zwalczania pospolitej przestępczości kryminalnej oraz przestępstw gospodarczych.

Czytaj więcej...

Opublikowany w "Głosie Metalowca" artykuł pragnę przypomnieć, ze tylko z powodu dramatycznych wydarzeń, które opisuje. Podany przez pokrzywdzoną Ewe K. opis działania sprawcy, był  w porównaniu z innym przypadkami ówczesnych zgwałceń, na tyle nietypowy, że zainspirował prowadzących dochodzenie do poszukiwania innych jeszcze ofiar.

Czytaj więcej...

pogoda.net