Jak się wydaje, na początku lat 80-tych XX w. Gazeta Lubuska koncentrowała się na innych problemach i w niewielkim tylko zakresie zajmowała się tematyką kryminalną. Tym niemniej i na jej łamach co pewien czas pojawiały się komunikaty o ważniejszych zdarzeniach dotyczących tych zagadnień.

Czytaj więcej...

Uwaga – giną koła 

Związek pomiędzy przestępczością, a sytuacją gospodarczą kraju, w tym zwłaszcza poziomem zaopatrzenia rynku w podstawowe artykuły przemysłowe oraz części zamienne jest oczywisty. Świadomość ta nie jest jednak udziałem ludzi odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję opon samochodowych.

Czytaj więcej...

Badanie zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym należy do ważnych zadań prokuratora. Do ich wyjaśnienia, poza znajomością prawa, konieczna jest wiedza z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, często psychiatrii i psychologii sądowej.

Czytaj więcej...

Niejedna sprawa kryminalna miała swój początek w barze lub innym podobnym miejscu. Przykładem jest zdarzenie opisane przez "Wrzeciono" w 1979 r. Rzecz cała zdarzyła się w Sławie, w słynnym wówczas barze Śląskim.

Czytaj więcej...

"Wartość informacyjna i procesowa zeznań małych dzieci w sprawach o przestępstwa seksualne" to jeden z tych moich artykułów, które spotkały się z największym zainteresowaniem i były wielokrotnie przywoływane w literaturze przedmiotu.

Czytaj więcej...

pogoda.net