Ktoś powiedział, że w życiu społecznym, niezależnie od tego, jak szybko i gruntownie się zmienia, zawsze jest też pewna kontynuacja. Słynna nowosolska juma przełomu XX i XXI wieku też miała swoje wzorce w latach znacznie wcześniejszych. W czasach tzw. realnego socjalizmu też niektóre granice otwierano przed sąsiadami.

Czytaj więcej...

Już prawnicy rzymscy przywiązywali ogromną wagę do konieczności różnicowania w każdej sprawie dwóch jej aspektów: kwestii faktycznych i kwestii prawnych. Oczekiwanie to nie zmieniło się zresztą do czasów współczesnych. Potwierdza je analiza wszelkiego rodzaju decyzji procesowych, zwłaszcza uzasadnień wyroków.

Czytaj więcej...

Niedawno Minister Sprawiedliwości Pan Jarosław Gowin wyraził słuszną opinię o potrzebie prawnej edukacji społeczeństwa, w szczególności młodzieży szkolnej. Powinno to ograniczyć potrzebę korzystania z pomocy prawników tylko w bardziej skomplikowanych przypadkach.

Czytaj więcej...

W historii ludzkości był taki okres, że podstawowym sposobem naprawienia krzywdy była zemsta rodowa. Ale ten etap dawno mamy już poza sobą. Aktualnie obowiązujące normy polskiego prawa nie tolerują samosądów. Przekonał się o tym 25-letni Stefan G. mieszkaniec jednej z wiosek województwa zielonogórskiego.

Czytaj więcej...

W publicystyce społeczno-prawnej można spotkać pogląd, że wszelkiego rodzaju przestępstwa przeciwko wolności seksualnej towarzyszą człowiekowi od "zawsze". Teza ta ilustrowana jest m.in. drastycznymi przykładami współczesnej przestępczości pedofilskiej, która nie odbiega w niczym od skali tej patologii sprzed wielu dziesiątków lat.

Czytaj więcej...

pogoda.net