Rok 1981 był czasem wielkiej aktywności publicystycznej. Aktywność ta przejawiała się nie tylko w omawianiu problemów politycznych czy gospodarczych. Także w publicystyce społeczno-prawnej omawiającej zagadnienia prawa karnego trwała dyskusja nad wyborem nowego modelu postępowania. Prowadzono ja m.in. na łamach dwutygodnika „Gazeta Prawnicza”.

Czytaj więcej...

Z perspektywy dnia dzisiejszego wiele problemów nurtujących nowosolskich prokuratorów pod koniec lat 80.tych XX w. straciło na aktualności. Obserwowane już wtedy tendencje brutalizacji zachowań przestępczych osiągnęły swoje apogeum mniej więcej 10 lat później.

Czytaj więcej...

Nie ma żadnych wątpliwości, że pytanie zawarte w tytule przypomnianej tu publikacji „Głosu Metalowca” z końca lat 70-tych XX w. ma charakter retoryczny. Problem zabójstw, pobić czy podpaleń dokonywanych z motywów erotycznych, które – co należy przypomnieć - są czymś innym niż motyw seksualny, pozostał w zainteresowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z dawien dawna.

Czytaj więcej...

Przepisy prawa i sądowa praktyka ich stosowania nie pozostawiają wątpliwości: spowodowanie ciężkich obrażeń ciała w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nawet jeżeli same zasady zostały naruszone umyślnie, zawsze jest przestępstwem nieumyślnym, a jego sprawca odpowiada za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Czytaj więcej...

Czy wandale zniszczą „Odrę”? 

Odremontowane kino „Odra” cieszy oczy kinomanów. Schludne i obszerne poczekalnie pozwalają przyjemniej spędzić czas przed seansem. Salę kinową wyposażono w wygodne fotele. Dobrze się w nich siedzi, łatwiej też przecisnąć się w razie spóźnienia.

Czytaj więcej...

pogoda.net