Ostatnie kilkadziesiąt lat charakteryzowało się w Polsce m.in. postępującą decentralizacją zarządzania krajem i cedowaniem rozstrzygnięć administracyjnych czy gospodarczych na samorządy oraz inne instytucje czy organizacje funkcjonujące w formule zdecentralizowanej.

Czytaj więcej...

Podatność na rozkradanie była jedną z charakterystycznych właściwości gospodarki polskiej w II połowie XX w. Niewiele wynikało z faktu, że mienie społeczne pozostawało pod szczególną ochroną prawa, a za jego zagarnięcie groziły kary surowsze niż za tzw. kradzież pospolitą.

Czytaj więcej...

Podnoszenie świadomości prawnej możliwie szerokich grup społecznych należało do jednego z ważnych zadań polskiej prokuratury dwudziestolecia 1970 – 1990. Prokuratorzy docierali z prelekcjami do szkół, wiejskich świetlic, a nawet zakładów pracy. Ważnym kierunkiem działań była podporządkowania temu zadaniu aktywność medialna prokuratorów.

Czytaj więcej...

Problem nadużywania alkoholu występował w Polsce z dawien dawna. Pomimo różnych prób zwalczania tego zjawiska metodami administracyjno-porządkowymi nie udawało się pijaństwa ograniczyć. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX w. starano się ograniczać dostęp do alkoholu poprzez wprowadzenie zakazu jego sprzedaży przed godziną 15.00. Surowo karano też producentów bimbru.

Czytaj więcej...

Podnoszenie świadomości prawnej możliwie szerokich grup społecznych należało do jednego z ważnych zadań polskiej prokuratury dwudziestolecia 1970 – 1990. Prokuratorzy docierali z prelekcjami do szkół, wiejskich świetlic, a nawet zakładów pracy. Ważnym kierunkiem działań była podporządkowania temu zadaniu aktywność medialna prokuratorów.

Czytaj więcej...

pogoda.net