Nowy Dworek – szansa niewykorzystana 

Zielonogórskie posiada bazę leczniczą dla narkomanów, jakiej może pozazdrościć większość województw naszego kraju. Baza ta, będąca efektem wieloletnich starań ludzi, którzy w porę dostrzegli niebezpieczeństwo narkomanii, nie jest jednak należycie wykorzystywana.

Zaskakująca to wiadomość, gdyż potrzeby społeczne są przeogromne.

Czytaj więcej...

Podniesienie jakości opiniowania sądowo-lekarskiego stanowiło przedmiot moich zainteresowań przez wiele lat. W pierwszej kolejności było to konsekwencją obserwacji praktyki śledczej, która wielekroć dostarczała negatywnych przykładów i, jak się wydaje, sytuacja ta nie uległa zdecydowanie poprawie do czasów obecnych.

Czytaj więcej...

Potrzeba znajomości podstawowych zagadnień z zakresu psychologii przez praktyków ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie zawsze i nie dla wszystkich była oczywista. Tymczasem zakres wiedzy sądowo-psychiatrycznej wykorzystywanej w postępowaniu karnym jest niezwykle szeroki.

Czytaj więcej...

Obrona konieczna bez wątpienia należy do najważniejszych i najciekawszych instytucji prawa. Tematowi temu poświęcona została w 1981 r. kolejna publikacja Wrzeciona z cyklu "Czy znasz swoje prawo"?

Czytaj więcej...

Stwierdzenie, że były kiedyś takie czasy, gdy pouczenie podejrzanego o przysługujących mu prawa nie należało do obowiązkowego scenariusza przesłuchania, może dla wielu współczesnych pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości okazać się zaskakujące.

Czytaj więcej...

pogoda.net