Rola pokrzywdzonego w genezie przestępstwa została dostrzeżona i poddana analizie naukowej już w połowie XX w. Stwierdzono wówczas, że na strukturę przestępstwa składają się trzy podstawowe elementy: sprawca - czyn - ofiara. Badania te dały początek dziedzinie kryminologii zajmującej się rolą pokrzywdzonego w etiologii czynu karalnego - wiktymologii penalnej.

Czytaj więcej...

Opinia, że nie każde zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym ma charakter gwałtowny należy do gatunku oczywistych. Jakaś część zdarzeń, o których zawiadamia się Policję i prokuratura spowodowana jest zgonem naturalnym. Zgonami naturalnym prokurator w zasadzie nie powinien się interesować.

Czytaj więcej...

Nietrzeźwość sprawcy wypadku 

Chemiczna analiza krwi pobranej od sprawcy wypadku nie jest jedyna drogą prowadzącą do ustalenia stanu jego nietrzeźwości. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy pobranie krwi w odpowiednim czasie okazało się niemożliwe z powodu postępowania oskarżonego, który zbiegł z miejsca wypadku lub swoją agresywną postawą udaremnił czynności lekarza wezwanego do pobrania krwi.

Czytaj więcej...

Słowa uczą, przykłady pociągają. Ta zasada pedagogiczna znana była od czasów starożytnych. Wykorzystywano ją też w pracy dziennikarskiej. Redakcja Wrzeciona także także starała się na swoich łamach ukazywać bogactwo przykładów, pozytywnych i negatywnych.

Czytaj więcej...

Tak się złożyło, że przez wiele powojennych lat nasi rodacy zamieszkali poza granicami kraju wspierali swoje rodziny w kraju przekazując im różnej wysokości kwoty pieniężne. Do tego celu wielu z nich wykorzystywało typowe koperty, do których poza listem  wkładano banknoty pieniężne.

Czytaj więcej...

pogoda.net