Wypowiedź jakiej udzieliłem Pani Redaktor Danucie Mystkowskiej z Gazety Lubuskiej w lutym 1988 r. dotyczyła wielu różnych problemów związanych z pracą prokuratora. Jednak redakcja kilkakrotnie i w tytule i podtytułach kilkakrotnie zaakcentowała wątek kary śmierci. W rezultacie takiego zabiegu zagadnienie „za” czy „przeciwko” karze śmierci uznano za najważniejsze przesłanie mojej wypowiedzi dla GL.

Czytaj więcej...

Niewielki artykuł nawiązujący do toczącej się na łamach "Problemów Praworządności" dyskusji o optymalizowaniu sposobów dokumentowania stanu psychicznego oskarżonego w postępowaniu karnym był najprawdopodobniej moją pierwszą publikacją na łamach czasopisma naukowego.

Czytaj więcej...

Przypomniany tu artykuł dotyczy zagadnienie określanego kiedyś w kryminologii, jako fenomen przestępczości kobiecej. Upływ czasu i tu obszedł się bezlitośnie ze stereotypowymi poglądami na ten problem. Współczesna wiedza o przestępstwie, w coraz mniejszym stopniu dostrzega kryterium płciowości przy analizie czynów zabronionych.

Czytaj więcej...

Sprawę opisaną w artykule "Komu pierścionek" zapamiętałem bardziej niż inne z tamtych lat. Złożyło się na to kilka powodów. Jednym z nich było szerokie wykorzystanie ekspertyzy psychologicznej do oceny zdolności spostrzegania i zapamiętywania przez pokrzywdzonych twarzy i postaci innych osób, w tym wypadku podejrzanych.

Czytaj więcej...

To, co najogólniej nazywamy korupcją w sporcie, nie jest zjawiskiem charakterystycznym tylko dla sportu współczesnego. Z problemem borykały się organy ścigania i wymiar sprawiedliwości już kilkadziesiąt lat temu. Także działacze Zakładowego Klubu Sportowego DOZAMET nie byli wolni od pokus.

Czytaj więcej...

pogoda.net