Zatrzymanie Bronisławy Sz. dało początek zaskakującym ustaleniom. Najstarsi milicjanci ani prokuratorzy nie pamiętali bowiem, żeby w kryminalnej przeszłości Nowej Soli pojawiła się kobieta - włamywacz z tak "imponującym dorobkiem". Sprawnością działania fizycznego, ale przede wszystkim niezwykle przemyślnym planem i skutecznością Bronisława Sz. mogłaby zawstydzić niejednego nowosolskiego złodzieja.

Czytaj więcej...

W wersji maszynopisowej i przekazanej Redakcji "Głosu Metalowca" tytuł tej publikacji był nieco inny i brzmiał "Dominują sprawcy młodzi". Do dzisiaj nie wiem, co spowodowało zmianę. Możliwe, że była to ręka samego Redaktora Naczelnego albo zwyczajny drukarski chochlik.

Czytaj więcej...

Najważniejszą cechą normy prawnej różnicującą prawo od innych reguł postępowania jest sankcja w postaci przymusowego wyegzekwowania pożądanego zachowania.

Czytaj więcej...

Fatalne omijanie 

Omijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego, nie poruszającego się uczestnika ruchu drogowego albo obok przeszkody stojącej na jezdni.

Stosownie do przepisu art. 19 kodeksu drogowego, przy wykonywaniu manewru omijania, kierujący pojazdem obowiązany jest zachować bezpieczny odstęp od omijanego obiektu, a w razie potrzeby – zmniejszyć szybkość.

Czytaj więcej...

Autorzy zajmujący się kryminalna historią Nowej Soli często podnoszą wątek ul. Wesołej, jako fragmentu miasta, w którym rodziło się przysłowiowe zło. Jest to jednak spore uproszczenie, gdyż kwartałów, gdzie ryzyko stania się ofiarą przestępstwa rosło, było znacznie więcej.

Czytaj więcej...

pogoda.net