Przypomniana tu publikacja traktuje o stosunkowo pospolitym przestępstwie wszechczasów, jakim jest włamanie. Włamania zwykle zaliczane są do zdarzeń mniej niebezpiecznych niż rozboje, zgwałcenia czy inne poważne czyny kryminalne.

Czytaj więcej...

W opublikowanym w „Głosie Dozametu” materiale traktującym o aresztowaniu dwóch młodych mężczyzn zbiegło się niczym w przysłowiowej „soczewce kryminologicznej”  kilka ważnych kwestii.

Czytaj więcej...

Wielokrotnie na różnych łamach zdarzało mi się przypominać prawdę znaną tylko prawdziwym profesjonalistom, że rozpoczynając śledztwo nigdy do końca nie wiemy, jakie przyniesie ono rezultaty. Mam oczywiście na myśli śledztwo prowadzone zgodnie z zasadami sztuki, wszechstronne i obiektywne.

Czytaj więcej...

Publikacja "Głosu Dozametu" z grudnia 1987 r. przypomina jeden z większych problemów kryminologicznych, nie tylko zresztą tamtych czasów - problem tzw. występków chuligańskich. Zachowania chuligańskie nie omijały żadnych właściwie miejscowości rejonu nowosolskiego.

Czytaj więcej...

Co to jest prawo?

Już samo pojęcie „prawo” ma w języku polskim wiele znaczeń. Może np. oznaczać określoną prawidłowość przyrodniczą. W takim właśnie znaczeniu mówimy o prawie Archimedesa czy prawie powszechnego ciążenia. Prawem nazywamy jeden z fakultetów uniwersyteckich, jak też zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę życia społecznego.

Czytaj więcej...

pogoda.net