"Afera" to ulubione określenie dziennikarzy, polityków i nie tylko. Pełni rolę swoistego wytrycha, zastępując inne, wymagające większej precyzji oraz znajomości rzeczy opisy czy nawet opinie. Jest typowym makaronizmem językowym, zwłaszcza po podpięciu do charakteryzującego ją słowa kluczowego dopisku "-gate".

Czytaj więcej...

W numerze 1/2018 Prokuratury i Prawa ukazał się mój artykuł pt. "Refleksje wynikające z Komentarza do ustawy - Prawo o prokuraturze A. Kiełtyki i Współautorów". Mowa o ważnym dla każdego prokuratora akcie normatywnym z 28 stycznia 2016 r., który na nowo zdefiniował sytuację prawno-ustrojową prokuratury. Ani samej ustawy, ani ważnego w moim przekonaniu Komentarza do niej nie da się czytać bezrefleksyjnie. Moje refleksje zawarłem w poniższej publikacji.

Czytaj więcej...

Zasady przeprowadzania sekcji zwłok ekshumowanych podlegają co do istoty tym samym regułom, jakie obowiązują podczas klasycznej sekcji zwłok. Kodeks postępowania karnego obydwie te czynności nieprzypadkowo określa jako: "oględziny i otwarcie zwłok" albo "oględziny lub otwarcie zwłok".

Czytaj więcej...

Świadek koronny   Należy niewątpliwie do tych instytucji prawa karnego, które wzbudzają najwięcej kontrowersji. Jest tak zapewne dlatego, że status świadka koronnego otrzymuje przestępca, często bardzo niebezpieczny, który w zamian za szczerą do bólu prawdę o wyczynach kolegów z gangu i swoich, otrzymuje od uprawnionych organów państwa gwarancję bezkarności, a czasem także gwarancję bezpiecznego i dostatniego życia w przyszłości.

Czytaj więcej...

Wyrok do publicznej wiadomości, czyli pręgierz naszych czasów  Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jedną z form  realizacji procesowej zasady publiczności, a więc dyrektywy, w myśl której społeczeństwo ma zapewniony dostęp do wiadomości o procesie karnym. W Polsce jawne rozpatrzenie sprawy przez sąd Konstytucja zalicza do praw osobistych człowieka.

Czytaj więcej...

pogoda.net