"Wartość informacyjna i procesowa zeznań małych dzieci w sprawach o przestępstwa seksualne" to jeden z tych moich artykułów, które spotkały się z największym zainteresowaniem i były wielokrotnie przywoływane w literaturze przedmiotu.

Czytaj więcej...

Wspomniałem już na tych łamach o aktywności publicystycznej przełomu 70-tych i 80-tych lat XX w. Dyskusja nie omijała też kardynalnych zagadnień prawa karnego, tak materialnego, jak i procesowego.

Czytaj więcej...

Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne były periodykiem naukowych wydawanych w latach 70. i 80. XX w. przez działający strukturach prokuratury Instytut Problematyki Przestępczości. Działalność wydawnicza tego ambitnego tytułu przerwana została wraz z likwidacją IPP.

Czytaj więcej...

Niedawno miałem przyjemność uczestniczenia w niezwykle ciekawym spotkaniu z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli. Tematem spotkania były zawody prawnicze, ich blaski i cienie, drogi kariery zawodowej. Siłą rzeczy dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach pracy prokuratorów.

Czytaj więcej...

Jest niemal pewne, że inspiracją słów zawartych w tytule tego felietonu były słowa refrenu znanego przeboju Maryli Rodowicz. Innych skojarzeń już trudno byłoby się dopatrzeć. Pociągi, jakimi podróżował po Polsce Mariusz M. z całą pewnością nie były byle jakie.

Czytaj więcej...

pogoda.net