Jak zaznaczyłem to już wcześniej w innym miejscu, podnoszenie świadomości prawnej możliwie szerokich grup społecznych należało do jednego z ważnych zadań polskiej prokuratury dwudziestolecia 1970 – 1990.

Czytaj więcej...

Nieodżałowanej pamięci Jan Reichert - Naczelny "Wrzeciona" bardzo zabiegał o atrakcyjność prowadzonego przez siebie czasopisma załogi Nowosolskiej Fabryki Nici "Odra". M. in. z tego powodu w miesięczniku można było znaleźć wiele materiałów nie związanych bezpośrednio z życiem zakładu, ale interesujących z różnych powodów jego pracowników.

Czytaj więcej...

Sprawy o zgwałcenia należą do dowodowo trudnych. W okresie międzywojennym jeden ze znanych prawników uznał je nawet za "cmentarzysko pomyłek sądowych". W wielu sprawach dla właściwej oceny materiału dowodowego konieczna jest znajomość zasad powstawania obrażeń na ciele ofiary zgwałcenia oraz ich właściwej interpretacji.

Czytaj więcej...

O edukacyjnych ambicjach nowosolskiej prasy zakładowej miałem okazję wspominać już wielokrotnie. Były one mniej czy bardziej udana odpowiedzią na oczekiwania jej czytelników. "Wrzeciono" czytali nie tylko pracownicy NFN Odra.

Czytaj więcej...

Jak się wydaje, na początku lat 80-tych XX w. Gazeta Lubuska koncentrowała się na innych problemach i w niewielkim tylko zakresie zajmowała się tematyką kryminalną. Tym niemniej i na jej łamach co pewien czas pojawiały się komunikaty o ważniejszych zdarzeniach dotyczących tych zagadnień.

Czytaj więcej...

pogoda.net