O edukacyjnych ambicjach nowosolskiej prasy zakładowej miałem okazję wspominać już wielokrotnie. Były one mniej czy bardziej udana odpowiedzią na oczekiwania jej czytelników. "Wrzeciono" czytali nie tylko pracownicy NFN Odra.

Czytaj więcej...

Jak się wydaje, na początku lat 80-tych XX w. Gazeta Lubuska koncentrowała się na innych problemach i w niewielkim tylko zakresie zajmowała się tematyką kryminalną. Tym niemniej i na jej łamach co pewien czas pojawiały się komunikaty o ważniejszych zdarzeniach dotyczących tych zagadnień.

Czytaj więcej...

Uwaga – giną koła 

Związek pomiędzy przestępczością, a sytuacją gospodarczą kraju, w tym zwłaszcza poziomem zaopatrzenia rynku w podstawowe artykuły przemysłowe oraz części zamienne jest oczywisty. Świadomość ta nie jest jednak udziałem ludzi odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję opon samochodowych.

Czytaj więcej...

Badanie zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym należy do ważnych zadań prokuratora. Do ich wyjaśnienia, poza znajomością prawa, konieczna jest wiedza z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, często psychiatrii i psychologii sądowej.

Czytaj więcej...

Niejedna sprawa kryminalna miała swój początek w barze lub innym podobnym miejscu. Przykładem jest zdarzenie opisane przez "Wrzeciono" w 1979 r. Rzecz cała zdarzyła się w Sławie, w słynnym wówczas barze Śląskim.

Czytaj więcej...

pogoda.net