Warszawa. Przeważająca większość kierowców wie dobrze, że zabronione jest kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nie można też, co do zasady uchylić się od odpowiedzialności karnej z tego tylko powodu, że nie zna się norm prawa karnego. Wszystko w teorii wydaje się więc proste, ale w praktyce rozstrzygania konkretnych spraw pojawiają się problemy. Niekiedy trudno o znalezienie prostej i jednoznacznej odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Warszawa. Niestety widok rowerzysty ze słuchawkami na uszach czy telefonem trzymanym ręką przy uchu nie należy do rzadkości. Nawet w warunkach natężonego ruchu drogowego zdarza się widywać cyklistów zdecydowanie przeceniających możliwości własnych zmysłów i podzielności uwagi. O niedopuszczalności takiego postępowania pisze nasz ekspert Wojciech Kotowski – redaktor naczelny "Paragrafu na Drodze", wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych  w Krakowie miesięcznika poświęconego prawnym i kryminalistycznym problemom ruchu drogowego.

Czytaj więcej...

Warszawa - Zielonka. Goszczący coraz częściej na łamach "Tekstów i Pejzaży" Pan Wojciech Kotowski ma szczególne powody do świętowania. Niedawno na łamach wydawanego przez BMT S-ka z o.o. ERIDA miesięcznika Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych ukazała się tysięczna publikacja jego autorstwa. Poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Gratulujemy i za zgodą Wydawcy oraz Autora przytaczamy jej treść w całości.

Czytaj więcej...

W miesięczniku "Prokuratura i Prawo" ukazała się recenzja autorstwa Wojciecha Kotowskiego omawiająca monografię Stanisława Waltosia - wybitnego polskiego procesualisty, a zarazem znawcy historii Krakowa i jego zabytków. Z uwagi na doniosłość tematu, za zgodą autora recenzji przytaczamy ją w całości.

Czytaj więcej...

Warszawa. W cyklu "Biblioteka Palestry" ukazała się niedawno książka Wojciecha Kotowskiego pt. "Problematyka wypadków drogowych". Tytuł dobrze oddaje zawartość treści. W przeciwieństwie bowiem do innych, pokrewnych tematycznie pozycji, omawiana praca cechuje się kompleksowym podejściem do tego ważnego współcześnie problemu, jakim jest bezpieczeństwo komunikacji drogowej.

Czytaj więcej...

pogoda.net