Dostępna niemal każdemu wiedza ogólna i coraz liczniejsze doniesienia medialne potwierdzają nie tylko korzyści płynące z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informatycznego, ale też uświadamiają skalę wynikających stąd zagrożeń. Czy aby jest tak na pewno? Po lekturze tekstu Wiesława Czerwińskiego – sędziego naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. nie jestem już tak tego pewien.

Czytaj więcej...

pogoda.net