Warszawa. W lutym tego roku miałem przyjemność rekomendować w tej witrynie opublikowaną w cyklu "Biblioteka Palestry" książkę Wojciecha Kotowskiego pt. "Problematyka wypadków drogowych". Tekst rekomendacji wzbudził duże zainteresowanie Czytelników. Mając na uwadze wagę i aktualność problemu uznałem za celowe przytoczenie nadesłanego do "Tekstów i Pejzaży" pełnego tekstu recenzji opracowania, jaka ukazała się na łamach nr 3/26 "Palestry". Jej autorem jest Prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki.*

Czytaj więcej...

Warszawa. Parkowanie pojazdu należy do podstawowych umiejętności każdego kierowcy. Ilośc pojazdów rośnie jednak lawinowo, a miejsc parkingowych nie starcza dla wszystkich. Prawidłowe parkowanie staje się sztuką. Niestety nie dla wszystkich dostępną na oczekiwanym poziomie. Wojciech Kotowski - redaktor naczelny periodyku "Paragraf na Drodze" zaproponował sprawdzenie tej umiejętności przedstawicielom kilku środowisk profesjonalnych i ... jednej uczennicy. Jak wypadł sprawdzian?

Czytaj więcej...

Warszawa. Kilka tygodni temu redakcja "Tekstów i Pejzaży" miała okazję zarekomendować książkę Wojciecha Kotowskiego - sekretarza redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo" i redaktora naczelnego miesięcznika "Paragraf na Drodze", a także autora licznych publikacji poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym pt. Problematyka wypadków drogowych. Przytoczona w tytule tej publikacji tematyka dotyczy tego samego problemu.

Czytaj więcej...

Wiesław Czerwiński - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. problematykę prawnoustrojową oraz praktykę funkcjonowania prokuratury zna jak mało kto w Polsce. Wszak sam był przez wiele lat prokuratorem. Kształcił i egzaminował kandydatów do tego zawodu. Jest autorem licznych opracowań poświęconych urzędowi prokuratorskiemu. Jestem pewien, że recenzja którą nadesłał zainteresuje nie tylko każdego prokuratora i każdego badacza problemu. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej...

Dostępna niemal każdemu wiedza ogólna i coraz liczniejsze doniesienia medialne potwierdzają nie tylko korzyści płynące z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informatycznego, ale też uświadamiają skalę wynikających stąd zagrożeń. Czy aby jest tak na pewno? Po lekturze tekstu Wiesława Czerwińskiego – sędziego naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz. nie jestem już tak tego pewien.

Czytaj więcej...

pogoda.net