Gdyby ktoś zechciał streścić refleksje Wiesława Czerwińskiego poświęcone finansowym aspektom jego podróżowania po wszystkich kontynentach świata, zdanie to mogłoby zawierać się w stwierdzeniu: kaczka po pekińsku i kilka innych przekrętów z turystami w roli głównej. Warto przeczytać, zwłaszcza gdy w perspektywie mamy przed sobą jakakolwiek wyprawę poza granice kraju.

Czytaj więcej...

Warszawa. Ilość niemal nigdy nie chodzi w jednej parze z jakością. Ta powszechnie dostrzegana w życiu codziennym zasada odnosi się także do stanowienia, a w konsekwencji do stosowania prawa. W naszej ojczyźnie wiara w moc stanowionego prawa jest zaskakująco wielka. Może dlatego o Polsce mówi się czasem jako kraju nieustającej legislacji. O niektórych konsekwencjach takiej legislacji specjalnie dla witryny "Teksty & pejzaże" napisał prokurator Krzysztof Domagała.

Czytaj więcej...

Warszawa. "Ograniczanie dostępu do „urlopu na żądanie" jest – niemoralne, natomiast w razie błędnej interpretacji „szczególnych okoliczności" uzasadniających odmowę jego udzielenia – nieetyczne, a w wypadku błędnej interpretacji przepisów – stanowi rażące naruszenie prawa".

Czytaj więcej...

Warszawa. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w wyroku I C 1291/14 z dnia 5 lutego 2015 r. uznał, że podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego w tej miejscowości była nieuzasadniona. Orzeczenie zapadło po rozpoznaniu przez sąd powództwa lokatorów przeciwko właścicielowi budynku.

Czytaj więcej...

Warszawa. Egzamin prokuratorski doczekał się już swojej literatury wspomnieniowej. Zwykle pisze i mówi się o nim przez pryzmat osób zdających. Czasem wypowiadają się egzaminatorzy. Refleksje sygnalizowane sygnalizowane w tytule ukazują inny jeszcze punkt widzenia na to ważne dla kariery zawodowej wydarzenie – to punkt widzenia opiekuna grupy aplikantów. W dodatku bardzo osobisty.

Czytaj więcej...

pogoda.net