Witam bardzo serdecznie wszystkich Gości na prywatnej stronie internetowej zbudowanej i prowadzonej pod hasłem: „Teksty & pejzaże”. Zamysłowi jej powstania towarzyszyło przede wszystkim pragnienie zebrania w jednym miejscu wszystkich moich tekstów opublikowanych w różnej formie i na różnych łamach od początku lat 70-tych do czasu obecnego.

Już wiem, że jest to przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania i zamysł ten musi zostać ograniczony do tekstów, o których można najogólniej powiedzieć, że z wielu różnych powodów są one w jakiś sposób ważniejsze od pozostałych. Cały zbiór opublikowanych materiałów liczy bowiem kilka tysięcy wycinków, kopii czy maszynopisów. Selekcja okazała się więc konieczna.

Lektura publikacji sprzed laty dobitnie przy tym uświadamia różnorakie efekty upływu czasu. Niektóre teksty wytrzymały jego próbę, inne wprost przeciwnie. Obecnie budzą zdziwienie, nawet irytację. Maja jednak jakąś wartość historyczną oraz emocjonalną, zwłaszcza dla mieszkańców Nowej Soli, których przodkowie często związani byli z NFN "Odra" czy DZM "Dozamet". Wspominam o tym, gdyż właśnie czasopisma "Wrzeciono" i "Głos Dozametu" zapraszały mnie na swoje szpalty najczęściej.

W pierwszej kolejności z przyczyn technicznych na stronę „Teksty & pejzaże” trafiają materiały przygotowane oraz opublikowane w wersji elektronicznej, przede wszystkim na gościnnym i zawsze życzliwym mi portalu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dotyczy to także zbiorów fotograficznych – drugiej ważnej idei stojącej u podstaw utworzenia tej witryny. Gościnność jednakże nie powinna być nadużywana. Tak w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym. A ponieważ  widoki, których nikt nie ogląda po prostu smutnieją, konieczne stało się znalezienie im wystarczająco dużego miejsca. Dlatego galerie mojej współczesnej fotografii krajobrazowej tworzą ważny filar tej witryny.

Coraz większy akcent kładę na popularyzację zagadnień związanych z dawną Puszczą Tarnowską. Staram się zwłaszcza o utrzymywanie równowagi pomiędzy przekazem fotograficznym oraz tekstami traktującymi o przeszłości i teraźniejszości tego atrakcyjnego obszaru leśnego.

Trzecim jej segmentem będą różne informacje dotyczące zdarzeń z zakresu prawa, nauk sądowych, prokuratury i oczywiście fotografii krajobrazowej. W formie komunikatów powinny one trafiać do działu „Rozmaitości”. Wprowadzona już później zakładka "sądy i poglądy" służy publikowaniu wybranych ciekawszych orzeczeń sądowych.

Witryna ma charakter otwarty. Zapraszam do współpracy każdego, kto zechce podzielić się na jej łamach swoimi uwagami o prezentowanych treściach i fotografiach. Bardzo proszę o pomoc w aktualizacji materiałów o charakterze dydaktycznym, zwłaszcza tych starszych, dłuższy czas nie weryfikowanych. Także o wskazywanie błędów formalnych i merytorycznych. W miarę możliwości czasowych postaram się je systematycznie eliminować.

W momencie tworzenia strony specjalne miejsce zarezerwowałem dla tych Autorów, którzy zechcą napisać coś specjalnie dla „Tekstów & pejzaży”. Powinny tam trafiać i poważniejsze rozprawki i lżejsze felietony. Wbrew pierwotnym deklaracjom, zainteresowanie taką możliwością było znikome. W rezultacie zakładka została zlikwidowana. Ciągle jednak biorę pod uwagę możliwość jej przywrócenia.

Od zainteresowania Czytelników i od ich aktywności będzie zależało, czy witryna ta stanie się trwałym elementem w Internecie, czy też mało znaczącym epizodem.

Pragnę nadmienić, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze sygn. akt. I Ns-rej. Pr 34/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. strona: www.janwojtasik.pl została wpisana do rejestru dzienników i czasopism jako "dziennik". 

Jan WOJTASIK

 

Kalendarium witryny "Teksty i pejzaże"

  • 2013 - pierwsza publiczna odsłona strony [3 luty]
  • 2013 - postanowienie SO w Zielonej Górze o wpisaniu strony do rejestru [23 kwiecień]
  • 2016 - licznik odwiedzin odnotował odwiedziny 50-tysięcznego gościa [10 styczeń]
  • 2016 - inauguracja nowej zakładki pt. Encyklopedia Puszczy [12 styczeń]
  • 2016 - powstała nowa zakładka pt. Prace nadesłane [10 czerwiec] 
  • 2017 - na lewym marginesie pojawia się widget portalu "Wirtualne Media" [20 grudzień]; niestety rozwiązanie to nie za bardzo się sprawdza, gdyż są problemy z jego aktualizacją
  • 2019 - licznik odwiedzin zarejestrował 100-tysięczne otwarcie strony [14 marzec]
  • 2020 - widget "Wirtualne Media" na lewym marginesie z powodu dysfunkcjonalności został zastąpiony Radiem "Złote Przeboje"; test wypadł bardzo dobrze [17 styczeń]

 

 

pogoda.net