Urodziłem się 18 sierpnia 1950 r. w Szybie pow. Nowa Sól. W swojej rodzinnej wiosce uczęszczałem do Szkoły Podstawowej. W latach 1964-1968 uczyłem się w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. Z wykształcenia jestem prawnikiem – absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po ukończeniu studiów odbyłem aplikację prokuratorską w Nowej Soli. Tu też zamieszkałem wraz z żoną Elżbietą - radcą prawnym. Jestem ojcem trzech synów i dziadkiem sześciorga sympatycznych  wnuków.

Całe życie zawodowe związałem z prokuraturą. Byłem aplikantem w Nowej Soli i asesorem w Zielonej Górze.  W Nowej Soli pełniłem m.in. obowiązki zastępcy Prokuratora Rejonowego, a w latach 1987 – 1998 byłem Prokuratorem Rejonowym. Publikowałem wówczas wiele w nowosolskiej prasie zakładowej, zwłaszcza "Głosie Dozametu" i "Wrzecionie".

W czerwcu 1989 r. zostałem wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego, a w styczniu 1998 r. za aktywność publiczną na różnych polach kapituła Lubuskiej Loży Liderów przyznała mi tytuł członka honorowego Loży. Niedługo potem Rada Miejska w Nowej Soli nadała mi tytuł Honorowego Obywatela tego miasta.

W latach 2000 – 2010 byłem Prokuratorem Okręgowym w Zielonej Górze.  Służbę czynną zakończyłem w 2010 r. jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. Obecnie jestem wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, gdzie prowadzę zajęcia z kryminalistyki i medycyny sądowej. Kilkakrotnie gościłem z wykładami dla słuchaczy członków i sympatyków Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miałem też zaszczyt prowadzić zajęcia dla inspektorów Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerów administracji rządowej.

Jestem egzaminatorem kilku pokoleń polskich prokuratorów i autorem blisko 40 artykułów w periodykach prawniczych i kryminalistycznych. Napisałem kilkaset artykułów o charakterze popularyzatorskim z zakresu prawa, kryminalistyki i pozostałych nauk sądowych. W przeszłości byłem m.in. członkiem Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym i ekspertem podkomisji sejmowej ds. ustawodawstwa karnego. Wielokrotnie uczestniczyłem w pracach jury Finałów Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej aplikantów prokuratorskich. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego Kwartalnika KSSiP oraz Kwartalnika Naukowego "Genetyka + Prawo". Współpracowałem też z prawniczym magazynem MIDA. Ciągle jeszcze piszę dla Portalu Internetowego Prokuratury Okręgowej w Zielonej, który miałem zaszczyt współtworzyć.

Pozazawodowo pasjonuje mnie fotografia krajobrazowa i turystyka rowerowa, obecnie niestety już coraz krótszego zasięgu. W latach 2013 - 2019 byłem z tego ostatniego tytułu wielokrotnie pilotem rajdów rowerowych po obszarach Środkowego Nadodrza oraz Pojezierza Sławskiego.

Jestem fotografem-amatorem, który za cel fotografowania obrał sobie nie tyle artystyczne przetwarzanie otaczającej go najbliższej rzeczywistości, co jej wierne dokumentowanie. Tak daleko wierne, jak to tylko jest możliwe w dobie cyfrowych programów do opracowywania i drukowania zdjęć. Nie da się przecież ukryć, że od czasu do czasu pokusa kliknięcia na przycisk "autokorekta" jest zbyt silna.

Co zapewne nie trudno zauważyć, moje prace w dużym stopniu nawiązują do kryminalistycznej fotografii dokumentacyjnej. Pokazują krajobraz i przyrodę takimi, jakie są, a dokładniej – jakie udaje się przy odrobinie szczęścia i sporej dozie cierpliwości zobaczyć. Jako środki wyrazu wykorzystuję przede wszystkim naturalne światło i wielkość dostępnego kadru. Ponieważ lubię przyrodę, gdy jest to tylko możliwe uciekam od cywilizacji do lasu, w pola, a najchętniej w góry. Z tego powodu znalezienie obiektów  do "pozowania" na ogół przychodzi mi łatwo.

Ponieważ zaś uważam, że widoki, których nikt nie ogląda smutnieją, dzielę się nimi w każdy możliwy sposób z moimi przyjaciółmi i każdym, kto chce je oglądać. Dzięki życzliwości różnych osób miałem możliwość ich pokazania w formacie A-4 podczas XIX Warsztatów Prawniczych w Zamościu, w Galerii na Sianie w Nowej Soli, Zamku w Siedlisku i w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, a także w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli oraz Domu Kultury w Otyniu.

Wydarzeniem dla mnie wyjątkowym była wystawa w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Jej wernisaż odbył się 13 września 2013 r. Zaprezentowałem na niej blisko 120 prac z tematycznego cyklu Podnowosolskie pejzaże.

W listopadzie 2013 r. 60 zdjęć ze zbioru pt. Pejzaże Puszczy Tarnowskiej miałem okazję pokazać w Sławie. Ta sama wystawa odwiedziła później Ciosaniec, Tarnów Jezierny, Kolsko i Kożuchów oraz trafiła do Kaszczoru w Wielkopolsce.

Z kolei w sierpniu 2017 r. cykl fotografii zatytułowany Kolory nieba i wody trafił do Drezna, gdzie do końca października mogli go obejrzeć mieszkańcy dzielnicy Laubegast.

W wersji elektronicznej moje galerie trafiły do witryny Prokuratury Okręgowej, Magazynu MIDA, Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew czy strony Letniska Jodłów. W październiku 2013 wykonane przeze mnie zdjęcia pojawiły się kilkakrotnie w portalu internetowym Nowosolskie Info, jako "fotografie dnia". Ich reprezentatywny, chociaż subiektywny wybór w pełnowymiarowej wersji elektronicznej można też oglądać na portalu National Geographic Polska.

Ogromną satysfakcję dało mi opublikowanie niektórych moich zdjęć krajobrazowych w albumach książkowych wydanych przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, miasta Nowa Sól i Kożuchów oraz Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior w Siedlisku. Najważniejsze tytuły w tej serii to: 450 lat Nowej Soli. Kalendarium dziejów miasta, Wyd. Muzeum Miejskie 2013, Powiat Nowosolski.  Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze pogranicza polsko-saksońskiego, Wyd. MARTINUS 2012, Kożuchów i Schwepnitz zaklęte w obiektywie, Wyd. Lobosoft II, Kożuchów 2014 czy Barwy i nastroje Krainy Lasów i Jezior, Wyd. MARTINUS 2012.

W serii przewodników warto wymienić Piękno przyrody i natury  (wraz z mapą) w cyklu "Lubuskie po drodze" wydanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, gdzie trafiły zdjęcia z okolic Nowej Soli i Sławy czy Powiat Nowosolski i Powiat Goerlitz dla aktywnych.

W 2019 r. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów wydało książkę pt. Puszcza Tarnowska - Mała encyklopedia, której jestem współautorem.  

Mam nadzieję, że osoby zainteresowane moimi publikacjami związanymi z zawodem i miłośnicy fotografii krajobrazowej co pewien czas zajrzą także na tę stronę. Będę rad każdej wizycie, a wszelkie opinie i oceny przyjmę z należną uwagą.

Jan WOJTASIK

 

pogoda.net