Z badań nad geometrią i kinematyką manewru zawracania rowerem na jezdniach o typowej szerokości oraz kinematyką manewru zmiany pasa ruchu wynika, że m.in., że manewry te wykonywane są najwolniej przez rowerzystów jadących na rowerach miejskich, a zwykle najszybciej przez jadących na rowerach górskich.

Młodsi rowerzyści wykonują manewr zawracania bardziej dynamicznie, przy czym różnica w czasie wykonania manewru przy tej samej średniej prędkości może dochodzić do 20% czasu trwania manewru.

Natomiast dla manewru zmiany pasa ruchu, różnica pomiędzy młodszymi i starszymi rowerzystami jest wprawdzie zauważalna, lecz znacznie mniejsza -  zwykle poniżej 10%.

Czas wykonania manewru zmiany pasa ruchu z przemieszczeniem bocznym 3 m. przez rowerzystę jadącego z prędkością powyżej 20 km/h wynosi średnio ok. 1,4 sek., a w skrajnych przypadkach może wynieść nawet ok. 1.0 sek., czyli nie różni się znacząco od przeciętnego czasu reakcji psychoficznej kierowcy.

P. Świder, Z. Gibczyński, M. Jakusz-Gostomski, Parametry ruchu rowerów Cz. 3, Paragraf na drodze, Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego nr 3/2013

pogoda.net