Wiedzy i doświadczenia nigdy nie mamy w nadmiarze. Ich pozyskanie zależy przede wszystkim od nas samych. Niekiedy jednak zdobywanie kolejnego doświadczenia przypomina wyważanie otwartych dawno drzwi. Dla uniknięcia takiego wielokrotnego odkrywania Ameryki warto skorzystać z doświadczenia innych.

Czytaj więcej...

Nie ma wątpliwości, że rowerzysta w pewnych okolicznościach może poruszać się chodnikiem. Aby jednak uczynić to w zgodzie z przepisami musza zaistnieć następujące warunki do takiej jazdy:

Czytaj więcej...

[...] Europejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadziła badania, mające na celu uściślenie przyczyn pojawiających się zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i wypracowanie sensowych rozwiązań mających duży wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

pogoda.net